over ons

Reisvouchercadeaushop.nl is de grootste digitale POP-UP store van Nederland.  

Geniet nu, reis later.

De ReisVoucherCadeauShop geeft consumenten die een SGR-gedekt reisvoucher ontvingen de mogelijkheid om de waarde van hun voucher te besteden aan een breed scala aan exclusieve producten. Diverse reisorganisaties die zijn aangesloten bij de ANVR nemen deel aan dit unieke project. Op de pagina ‘reisorganisaties’ kunt u zien of de verstrekker van uw reisvoucher ook meedoet. Indien dit het geval is, kunt op de pagina ‘partners’ per aanbieder bekijken welke producten u tegen welke geldende voorwaarden kunt aanschaffen met uw reisvoucher. Op die manier kunt u uw reisvoucher direct verzilveren en hoeft u niet te wachten tot de wereldwijde reisrestricties opgeheven worden. Daarnaast hoeft u niet te wachten tot uw reisorganisatie uw geld terugstort (dit kan tot 12 maanden min 1 dag na uitgifte voucher duren).

ReisVoucherCadeauShop is een initiatief van Harco van Uden (CEO) en Elke Kuipers (COO) van ITG Companies. ReisVoucherCadeauShop is bemiddelaar tussen deelnemende reisorganisaties en partners. Mede mogelijk gemaakt door Travelplugin. 

Alle leden van de ANVR kunnen zich aanmelden voor deelname. Alleen SGR gedekte vouchers van deze aangemelde partijen zijn te gebruiken in de ReisVoucherCadeauShop. U herkent ze aan onderstaande logo’s.

logo ANVR & SGR

ReisVoucherCadeauShop is de grootste digitale Pop-up store van Nederland!

Voorwaarden

Hieronder leest u alle voorwaarden die van toepassing zijn. Mocht u daar vragen over hebben kunt u altijd contact opnemen. 

heeft uw voucher ANVR-dekking?

De deelnemende reisorganisaties zijn allen lid van de ANVR. Het kan zijn dat uw reisorganisatie niet op de deelnemerslijst staat. Meldt dit ons en wij zullen hen contacten. De ReisVoucherCadeauShop zelf is geen ANVR lid. Dit schrijft het ANVR over de ReisVoucherCadeauShop:

ANVR: ReisVoucherCadeauShop mooi staaltje creatief ondernemerschap.
Een aantal ANVR-aangesloten reisondernemingen lanceert deze week met hun reisvoucher cadeaushop een nieuw initiatief. Klanten kunnen hun reisvoucher met SGR-dekking inwisselen voor aankopen bij geselecteerde bedrijven op het gebied van onder meer sport, elektronica en lifestyle. Eerder dit jaar hebben andere ANVR-ondernemingen al op kleinere schaal vergelijkbare initiatieven gelanceerd.
“Het is geen initiatief van de ANVR zelf, maar we vinden het wel een prachtig voorbeeld van het creatieve ondernemerschap waar de reissector sowieso al om bekend staat. We willen allemaal dat we zo snel als mogelijk de reisvouchers uit de markt kunnen halen. Het liefst natuurlijk doordat klanten die voucher gebruiken waarvoor het eigenlijk bedoeld is: het boeken van een mooie nieuwe reis of vakantie”, zegt Frank Oostdam, voorzitter van de ANVR. “Maar als de klant de reisvoucher niet gebruikt, moeten de reisondernemingen die na uiterlijk 12 maanden min een dag uiteindelijk toch uitbetalen. Met initiatieven zoals deze kan de klant eerder over zijn geld beschikken en bestaat de mogelijkheid voor de reisondernemer toch iets van de marge binnen te houden. Win-win is dat”. “Laten we hopen dat we allemaal weer snel op een normale en verantwoordelijke wijze kunnen genieten van het verkopen en maken van mooie reizen en vakanties. Om toekomstbestendig te zijn én te blijven is innovatie in de reissector van reuze belang. De gedachte achter dit en andere initiatieven is een voorbeeld van de innovatie-gerichte mind-set die de reissector er uiteindelijk weer bovenop Moet helpen aldus Oostdam

Hoe werken wij? (disclaimer)

ReisVoucherCadeauShop.nl is een handelsnaam en website van Feeling Holding B.V., (KvK 32149757), gevestigd en kantoorhoudende te 74813 HG Breda aan de Ambachtenlaan 10. ReisVoucherCadeauShop.nl zal hierna aangeduid worden als RVCS.

RVCS heeft een website met een elektronisch prikbord ontwikkeld met het doel om aan houders van coronavouchers uit de reiswereld informatie te verschaffen over de mogelijkheid voor het tegoed van het coronavoucher producten te kopen of diensten af te nemen en de betaling middels coronavouchers te faciliteren.

RVCS heeft reisorganisaties benaderd met de vraag of zij bereid zijn het tegoed van het coronavoucher betaalbaar te stellen aan RVCS om het voor de houders van coronavouchers mogelijk te maken producten te kopen of diensten af te nemen en in het bevestigende geval zijn deze reisorganisaties op de website vermeld.

RVCS heeft leveranciers benaderd met de vraag of zij bereid zijn betaling middels het tegoed van het coronavoucher te aanvaarden voor haar assortiment van producten en diensten of een gedeelte daarvan en in het bevestigende geval zijn deze leveranciers op de website vermeld, al dan niet met een vermelding van de producten of diensten waarvoor betaling middels coronavouchers wordt aanvaard of een verwijzing naar een website van de leveranciers waarop die producten of diensten vermeld staan.

RVCS faciliteert de betaling middels coronavouchers tussen de aangesloten leveranciers en aangesloten reisorganisaties. De houder van een coronavoucher gaat een overeenkomst aan rechtstreeks met een leverancier en neemt daar een product of dienst af. De betaling van dat product of die dienst zal verlopen via een afwaardering van het tegoed op het coronavoucher en RVCS voorziet in de informatie uitwisseling tussen leverancier en reisorganisatie en faciliteert de betaling in de zin dat zij van de reisorganisatie betaling verzoekt en aan leverancier doorbetaalt.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de website en het faciliteren van de betaling wordt door RVCS uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos faciliteren van de betalingen of het foutloos en ononderbroken functioneren van de site en de links.

RVCS doet er alles aan juiste informatie te verzamelen en te verspreiden. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. RVCS, alsmede de eigenaren en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en of aanbevelingen die op de website wordt gepubliceerd of waartoe via de website toegang toe wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij RVCS en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. RVCS en RVCS BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of slechts ten dele uitkomen van de verstrekte verwachtingen.

Heeft uw voucher SGR-dekking?

Alle vouchers die ingewisseld worden bij de ReisVoucherCadeauShop moeten gedekt zijn bij de SGR. Dit betekent dat de reisorganisatie die het voucher heeft uitgegeven heeft lid is van de SGR, aangesloten bij ANVR en de voucher heeft uitgegeven volgens de richtlijnen van het SGR. Tot slot moeten zij zich actief hebben aangemeld bij de ReisVoucherCadeauShop. Op de lijst van reisorganisaties kunt u nakijken of uw reisorganisatie deelneemt aan dit initiatief.